Dokument

Stadgar
Stadgar_Hikari_Aikidoklubb_20090314

Årsredovisningar
Årsredovisning 2016 (årsmöte 2017)
Årsredovisning 2015 (årsmöte 2016)
Årsredovisning 2014 (årsmöte 2015)
Årsredovisning 2013 (årsmöte 2014)
Årsredovisning 2012 (årsmöte 2013)
Årsredovisning 2011 (årsmöte 2012)
Årsredovisning 2010 (årsmöte 2011)
Årsredovisning 2009 (årsmöte 2010)
Årsredovisning 2008 (årsmöte 2009)
Årsredovisning 2007 (årsmöte 2008)

Protokoll

Träning
Träningsplan för instruktörer vt15 (endast vuxenpassen)
Träningsplan för instruktörer ht13/vt14

Gradering
Graderingsregler 2013 (vuxna)
Graderingsunderlag 2013 (vuxna)
Graderingsregler 2000 (barn & ungdom)
Graderingsunderlag 2000 (barn & ungdom)
Sammanställningsblankett vid gradering
Tekniklista Kyugrader 2013 (vuxna)
Dan – graderingskrav – rev 20151228

Administration
Affisch
Närvarokort (pdf)
Närvarokort (xls)
Inskrivningsblankett
Terminsräkning

Anslag
Budo Kensho
Dojo
Kiso toho & Shofukai toho

Arkiverade nyheter
Nyhetsarkiv