Internt

Internt 2018-02-24T17:20:52+01:00

Denna sida vänder sig till klubbens medlemmar och er som studerar för Takemori-sensei eller för någon av hans elever.

Här finner ni graderingsregler, studiematerial och teknikregister med videosnuttar.

Syftet med filmklippen är att ge en studiehjälp för att komma ihåg formerna och en bild av strukturen i stort. Att kunna internalisera och själv kunna replikera och göra teknikerna till sina egna måste komma genom eget arbete.

Ur ett graderingsperspektiv pratar man ibland om kunskapskrav och färdighetskrav. Det som följer är en hjälp för oss i vår strävan att förvärva kunskaper. Färdigheterna måste övas in.

 

This page is made for the benefit of our members and you who study under Takemori-sensei or any of his disciples.

Here you find kyu and dan examination rules, study guides and videoclips.

The purpose with the videoclips is to help the study of the techniques and give picture of the structure. To internalize and to be able to replicate the techniques yourself and make them your own must of course come from your own hard work.

From an examination perspective knowledge and skills are sometimes touched upon. What follows below is a support for our efforts to acquire knowledge of the techniques. The skills obviously need to be acquired through practise.