Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till årsmöte torsdagen den 5 mars kl. 20.30. Mötet äger rum i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria.
Varmt välkommen! 

Styrelsen för Hikari Aikidoklubb