Ingen verksamhet

Rembukan Jodoklubb har för närvarande ingen verksamhet utan ligger vilande.