Vårens graderingar genomförs på respektive ordinarie pass vecka 22.