Kallelse till årsmöte 29 mars

Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till årsmöte tisdagen den 29 mars kl.20.30. Mötet äger rum i kafeterian i Vällingby Sim- och Idrottshall.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Hikari Aikidoklubb

 

Årsmöteshandlingar kommer att läggas upp här.