Kallelse till årsmöte 9 mars

Härmed kallas medlemmarna i Hikari Aikidoklubb till årsmöte torsdagen den 9 mars kl.20.30. Mötet äger rum i kafeterian i Vällingby Sim- och Idrottshall.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Hikari Aikidoklubb

Årsmöteshandlingar ligger här.