Årsmöte mars 2014

Årsmötet kommer att läggas den 8 mars 2014. Kallelse kommer att finnas här och relevanta dokument kommer att ligga under ”Dokument”

Tid: Lördagen 8 mars kl 12.00-13.00

Plats: Cafeterian, Vällingby Sim- och Idrottshall.