Kallelse till årsmöte 9 mars

Medlemmarna i Honto Iaidoklubb kallas härmed till årsmöte lördagen den 9 mars i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria kl.12.15. Årsmöteshandlingar publiceras på dokumentsidan. Dagordning enligt stadgarna ser ni nedan. Välkommen! ”§26 Årsmötets dagordning Mötets öppnande av avgående ordföranden. Fastställande av röstlängd för mötet. Frågan om mötets behöriga utlysande. Eventuella korrigeringar till …