Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Honto Iaidoklubb kallas härmed till årsmöte lördagen den 14 mars i Vällingby Sim- och Idrottshall i anslutning till ordinarie träning. Årsmöteshandlingar återfinns på dokumentsidan. Välkomna!