Avgifter

Medlemsavgift (per kalenderår)
200 kr

Träningsavgift (per termin)
1500 kr

Postgironummer
88 53 64-0

I medlemsavgiften ingår medlemsskap i Honto Iaidoklubb, registreringsavgift och försäkring under träningen. Försäkringen är tecknad via Riksidrottsförbundet. En förutsättning för att få träna är att även träningsavgiften erläggs.

Observera att åldersgränsen är 16 år. Undantag kan göras för barn/ungdomar fyllda 13 år med föräldrar närvarande vid träning, samt prövning av mognadsgrad.