Tider

Vårterminen 2023 pågår fr.o.m. 14 januari t.o.m. 10 juni med träning på ordinarie tid:
Lördagar 9:30-11.30
Plats: Vällingby Sim- och Idrottshall, Budosalen

Höstterminen 2022 pågår fr.o.m. 27 augusti t.o.m. 17 december med träning på ordinarie tid:
Lördagar 9:30-11:30
Plats: Vällingby Sim- och Idrottshall, Budosalen

Sommartermin 2022 pågår fr.o.m. 12 juni t.o.m. 14 augusti med träning på följande tid:
Söndagar 11.00-13.00
Plats: Vällingby Sim- och Idrottshall, Budosalen

Vårterminen 2022 startar 15 januari med träning på ordinarie träningstid enligt nedan. Terminen pågår t.o.m 4 juni:
Lördagar 09:30-11:30
Plats: Vällingby Sim- och Idrottshall, Budosalen