Adress och telefon

Träningslokal
Vällingby Sim- och Idrottshall, Budosalen
Bräckegatan 5, Vällingby

Adress
Honto Iaidoklubb
c/o Sunje
Blodboksgränd 23
16577 Hässelby

Telefon
070-325 45 53

Internet
https://www.budokan.se/honto

Epost
honto@budokan.se