Om iaido

Iaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet – katana – såväl som att lära sig hantera sig själv. Svärdets lätt krökta form och sättet man bar det på, vid sidan av kroppen, gjorde att det gick snabbt att dra och i draget attackera motståndaren. Det är detta som gör iaido unikt och kan sammanfattas i stävet:

Iaido wa nukitsuke desu.
(Iaido är svärdsdraget.)

Denna dragteknik utvecklades till en konst, som man idag tränar – ensam – enligt noga bestämda rörelsemönster, så kallade kata, och söker uppnå perfektion. Varje kata innehåller ett antal moment förutom draget – hugg, det symboliska avskakandet av blodet, återförandet av svärdet till baljan och den kvarvarande medvetenheten över situationen.

Iaido utövas med ett riktigt svärd eller med ett träningssvärd av trä.

kanji_new