Vårterminstart vt20

Välkommen till vårterminens träningspass på Honto Iaidoklubb! Vi startar lördagen den 18 januari med träning på vår vanliga träningstid 9.30-11.30. Du som är nybörjare och vill pröva på är också välkommen då! Här hittar du info inför ditt första besök:https://www.budokan.se/honto/nyborjare/

Höstterminstart ht19

Välkommen till höstterminens träningspass på Honto Iaidoklubb! Vi startar lördagen den 24 augusti med träning på vår vanliga träningstid 9.30-11.30. Du som är nybörjare och vill pröva på är också välkommen då! Här hittar du info inför ditt första besök:https://www.budokan.se/honto/nyborjare/

Kallelse till årsmöte 9 mars

Medlemmarna i Honto Iaidoklubb kallas härmed till årsmöte lördagen den 9 mars i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria kl.12.15. Årsmöteshandlingar publiceras på dokumentsidan. Dagordning enligt stadgarna ser ni nedan. Välkommen! ”§26 Årsmötets dagordning Mötets öppnande av avgående ordföranden. Fastställande av röstlängd för mötet. Frågan om mötets behöriga utlysande. Eventuella korrigeringar till …