Currently browsing

Page 3

Kallelse till årsmöte lördagen den 19 mars

Medlemmarna i Honto Iaidoklubb kallas härmed till årsmöte lördagen den 19 mars i Vällingby Sim- och Idrottshalls kafeteria kl.12.00. Årsmöteshandlingar publiceras på dokumentsidan. Dagordning enligt stadgarna ser ni nedan. Välkommen! ”§26 Årsmötets dagordning Mötets öppnande av avgående ordföranden. Fastställande av röstlängd för mötet. Frågan om mötets behöriga utlysande. Eventuella korrigeringar till …

Vårterminstart vt22 (vecka 2)

Med start lördagen den 15 januari kl. 9.30-11.30 dvs vår vanliga träningstid drar vårterminen igång och vi önskar medlemmar såväl som nybörjare varmt välkomna! Föreningen följer självfallet Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Svenska Budo & Kampsportsförbundets riktlinjer maa pandemin. För alla som vill träna gäller därför: att du stannar hemma från träningen …

Höstterminstart ht21 (vecka 35)

Äntligen återgår vi till träning i dojon med start lördagen den 4 september kl. 9.30-11.30 dvs vår vanliga träningstid och vi önskar medlemmar såväl som nybörjare varmt välkomna! Föreningen följer självfallet Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Svenska Budo & Kampsportsförbundets riktlinjer maa pandemin. För alla som vill träna gäller därför: att du …