Välkommen till lördagsläger med Leif Sunje, 6 dan!
Under lägret anordnas också provgradering för kandidater till dan-grader.

Se denna affisch för mer information:
Affisch för läger med provgradering 4 maj