Stadgar
Stadgar_Hikari_Aikidoklubb_20090314

Policyer
Policy – Registerutdrag

Årsredovisningar
Årsredovisning 2022 (årsmöte 2023).
Årsredovisning 2021 (årsmöte 2022)
Årsredovisning 2020 (årsmöte 2021)
Årsredovisning 2019 (årsmöte 2020)
Årsredovisning 2018 (årsmöte 2019)
Årsredovisning 2017 (årsmöte 2018)
Årsredovisning 2016 (årsmöte 2017)
Årsredovisning 2015 (årsmöte 2016)
Årsredovisning 2014 (årsmöte 2015)
Årsredovisning 2013 (årsmöte 2014)
Årsredovisning 2012 (årsmöte 2013)
Årsredovisning 2011 (årsmöte 2012)
Årsredovisning 2010 (årsmöte 2011)
Årsredovisning 2009 (årsmöte 2010)
Årsredovisning 2008 (årsmöte 2009)
Årsredovisning 2007 (årsmöte 2008)

Läsvärt
Att läsa – Om vett och etikett
Att läsa – Om graderingar
Att läsa – Budo Kensho
Att läsa – Dojo
Komihåg – Kiso toho & Shofukai toho

Administration
Affisch
Inskrivningsblankett (uppdaterad 20170812)
Terminsräkning (uppdaterad 20170812)

Arkiverade nyheter
Nyhetsarkiv