Det finns en fantastisk mängd litteratur om aikido och budo. Nedanstående lista är blott några förslag på böcker som på olika sätt kan bidra till vidgade vyer. Diskutera gärna med din instruktör vad de täcker och vad din kunskapstörst ska sätta tänderna i.

Innan du börjar

Det Japanska Budoförbundet (Nippon Budo Kyogikai) har sammanställt några tankar kring budons filosofi och vad budo innebär – både för vuxna och för barn och ungdomar. Rekommenderas varmt!

The Philosophy of Budo

The Budo Charter (Budo Kensho)

The Budo Charter for Young People

 

Förslag att börja med

Aikido Yurusu Budo, The Irimi-Issoku Principle
Shoji Nishio
ISBN 978-4-900586-29-1

Best Aikido, The Fundamentals
Kisshomaru Ueshiba, Moriteru Ueshiba
ISBN 9784770027627

The Aikido Master Course, Best Aikido 2
Moriteru Ueshiba
ISBN 9784770027634

Aikido: den fredliga kampkonsten
Stefan Stenudd
ISBN 9789178940370

In the Dojo
A guide to the rituals and etiquette of the japanese martial arts
Dave Lowry
ISBN 9780834805729

Abundant Peace
The Biography of Morihei Ueshiba, Founder of Aikido
John Stevens
ISBN 0-87773-350-3

The Original ”Point-and-speak” Pharasebook
Japan (English Edition)
Toshiya Enomoto
ISBN 4-7958-1843-6

AJKF Iai Manual (Revised)
All Japan Kendo Federation

AJKF Jodo Manual
All Japan Kendo Federation

 

Japankunskap

”Ärligt talat Herr Utlänning”
Framgångsrecept för att lyckas i Japan
Göran Edman
ISBN 978-91-975296-8-6

Etikett och kommunikation i Japan
Pia Moberg, Karin Cederholm
ISBN 978-91-7005-375-7

 

Förslag på vidare studium

Dueling with O-sensei
Grappling with the Myth of the Warrior Sage
Ellis Amdur
978-1897307861

Old School
Essays on Japanese Martial Traditions
Ellis Amdur
ISBN 978-1897307854

Hidden in Plain Sight
Tracing the Roots of Ueshiba Moriheis Power
Ellis Amdur
ISBN 978-0-9823762-0-1

The Classical Warrior Traditions of Japan
Edited by Diane Skoss
Volume One: Koryu Bujutsu, ISBN 9781890536046
Volume Two: Sword & Spirit, ISBN 9781890536053
Volume Three: Keiko Shokon, ISBN 9781890536060

Muso Shinden Ryu Iaido – Shoden
Chris Mansfield
(Tillgänglig via NineCircles)

Jodo, the way of the stick
Pascal Krieger
ISBN 2-9503214-0-2

Aikido Shugyo
Harmony in Confrontation
Gozo Shioda
ISBN 0-9687791-2-3

The Canon of Judo
Classic Techings on Principle and Techniques
Kyuzo Mifune
ISBN 4-7700-2979-9

Katori Shinto-ryu
Warrior Tradition
Risuke Otake
ISBN 9781890536206

Lives of Master Swordsmen
Makoto Sugawara
The East Publications, Inc
Tokyo, Japan

Japanese-English Dictionary of Kendo (Revised)
All Japan Kendo Federation