Hikari Aikidoklubb är en ideell idrottsförening som grundades 6 mars 1994 och vars syfte är att sprida kunskaper om och i aikido. Hikari Aikidoklubb bedriver sin verksamhet i Vällingby Sim- och Idrottshall under ledning av Leif Sunje och är medlem i Riksidrottsförbundet genom sitt medlemskap i Svenska Aikidoförbundet. Därigenom är klubben också affilierad med IAF, Internationella Aikidofederationen och Stiftelsen Aikikai, som är aikidons moderorganisation i Japan.