s_takemori5(1952-) Takemori-sensei föddes 1952 och innehar idag aikido 7 dan (Zaidan Hojin Aikikai). Han var under lång tid den siste av fyra på varandra följande exklusiva uke åt Nishio shihan och som sådan reste han med Nishio shihan till många platser.

Han kom till Sverige för första gången 1992, som just assistent till Nishio Shoji shihan. Från och med 1997 undervisar han årligen vid läger i Uppsala och Helsingfors, sedan 2003 även i St Petersburg och sedan 2006 i Berlin. 2011 undervisade han för första gången i Stockholm.

Takemori-sensei:s undervisning är influerad av djupa kunskaper inte bara i aikido utan även i annan budo. Svärdet och staven använder han ofta som integrerade delar av aikidoteknikerna.

Förutom sin höga grad i aikido har Takemori-sensei även iaido 8 dan (Zen Koku Iaido Renmei). Han bor i Yokosuka utanför Yokohama. Som ung tränade han för Okumura Shigenobu (Aikikai Hombu shihan) såväl som Kuroiwa Yoshio shihan, Otake Kai shihan, Shimizu Kenji shihan och Saotome Mitsugi shihan.

Se även:
Takemori-sensei (Kanagawa-ken, Japan)
Aikido Zushi Shofukai (Kanagawa-ken, Japan)