Osenseis träningsregler
Infoskrift – Osenseis regler för träning

Budons manifest
Infoskrift – Budo Kensho

Om dojon
Infoskrift – Dojo

Tekniker och anfallsformer
Infoskrift – Tekniker
Infoskrift – Anfallsformer

Läsvärt
Att läsa – Om vett och etikett
Att läsa – Om graderingar
Att läsa – Budo Kensho
Att läsa – Dojo
Komihåg – Kiso toho & Shofukai toho