Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar 2017-12-29T16:48:30+00:00

Denna sida är tillägnad våra vördade hedersmedlemmar i Hikari Aikidoklubb. Hur man kan bli hedersmedlem står att läsa i våra stadgar som skriver:

Ҥ9 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan den utses som genom långt och troget engagemang och/eller genom extraordinära insatser verkat för klubbens syften. Hedersmedlem kan utses genom beslut av ordinarie årsmöte.”

NrNamnUtnämnd år
1Hans Gauffin1994
2Lars Näslund2001
3Leif Sunje2004