Hej alla!

Med anledning av Coronavirusets ökade spridning i samhället har Hikaris styrelse beslutat att ställa in träningen tills vidare.

Detta för att dra vårt strå till stacken för att minska risken för spridning till utsatta grupper i samhället. Vi följer samhällsutvecklingen och information från styrande myndigheter.

Information om när träningen återupptas kommer att publiceras här på klubbens hemsida.

Med vänlig hälsning,
Leif, Andrea & Anders